Portræt af Malcolm X

Malcolm X (1925-1965)

Foto: The Granger Collection / Ritzau Scanpix

journalist Lasse Skytt, Bureauet, marts 2021.

Portræt af Malcolm X

Malcolm X (1925-1965)

Foto: The Granger Collection / Ritzau Scanpix

Indledning

VIDEO: Who was Malcolm X?
TRT World

Amerikaneren Malcolm X (1925-1965) var en religiøs leder og politisk aktivist, der kæmpede for afroamerikaneres rettigheder i USA og i resten af verden. Malcolm X var kriminel i en del af sin ungdom og sad i fængsel, men han fik siden stor indflydelse på raceopgøret i USA, og i begyndelsen af 1960’erne holdt han flere berømte taler om sortes kamp for lige rettigheder. Malcolm X tilskrives også æren for at sprede islam til de sorte samfund i USA, både som medlem af organisationen for sorte muslimer, Nation of Islam, og som selvstændig aktivist efter sit brud med organisationen. I 1965 blev han skudt og dræbt under et møde, og tre personer med tilknytning til Nation of Islam blev dømt for mordet. Et halvt århundrede senere er mordet dog stadig omgærdet af mystik, ligesom Malcolm X og hans betydning for sortes rettigheder stadig er til diskussion. Malcolm X opfattes ofte som mere radikal og kompromisløs end eksempelvis Martin Luther King og har inspireret både Black Panthers-bevægelsen og Black Lives Matter.

Videoklip: Who was Malcolm X? Indslag produceret af TRT World.

Malcolm X’s opvækst og ungdom

VIDEO: Malcolm X’s Fiery Speech Addressing Police Brutality
Smithsonian Channel

Print-venlig version af dette kapitel - Malcolm X’s opvækst og ungdom

Hvor blev Malcolm X født?

VIDEO: Malcolm X - Make It Plain (Full PBS Documentary)
7eventytimes7

Malcolm Little – senere kendt som Malcolm X – blev født den 19. maj 1925 i Omaha i Nebraska, men voksede op i Lansing, hovedstaden i Michigan. Han var den fjerde i en søskendeflok på otte, men faderen havde også tre børn fra et tidligere ægteskab.

Hans mor, Louise, blev født på øen Grenada i Britisk Vestindien som datter af en sort kvinde, der var blevet voldtaget af en hvid mand. Faderen, Earl Little, stammede fra staten Georgia, var baptistpræst og politisk aktiv. Han agiterede især for den mest indflydelsesrige sorte bevægelse i 1920'erne, UNIA (Universal Negro Improvement Association).

Hvad var UNIA?

VIDEO: Malcolm X (1992) Official Trailer - Denzel Washington Movie HD
Rotten Tomatoes Classic Trailers

UNIA, bevægelsen, som Malcolm Littles far støttede, var stiftet af jamaicaneren Marcus Garvey. Garvey mente ikke, at det var muligt at stoppe de hvides racisme, hvorfor racerne skulle holdes afskilt. Det betød for de sorte i USA, at de skulle drage til Afrika, hvor de havde deres aner. Garveys tanke var, at de sorte skulle være stolte af og stå ved deres afrikanske arv. Han blev af mange betragtet som en fupmager, og i 1923 blev han anklaget for bedrageri i forbindelse med dampskibsselskabet Black Star, som han havde oprettet for at transportere sorte til Afrika. Garvey blev idømt fem års fængsel, men blev i 1927 benådet og udvist af USA. Han døde i London i 1940, og på det tidspunkt var UNIA for længst ophørt med at eksistere.

Hvilket miljø voksede Malcolm X op i?

VIDEO: Malcolm X on Front Page Challenge, 1965: CBC Archives | CBC
CBC

Faderens engagement i UNIA-bevægelsen smittede af på den unge Malcolm Little. Det samme gjorde flere racistiske hændelser, som han og hans familie blev udsat for i 1920’erne og 1930’erne. Allerede da Malcolms mor ventede ham, blev hun i hjemmet truet af nogle medlemmer af Ku Klux Klan, hvorfor familien kort efter fødslen af Malcolm flyttede til Milwaukee og dernæst Lansing. Men heller ikke i Lansing kunne de være i fred. En nat i 1929 blev familiens hus brændt ned, og kun med nød og næppe reddede alle sig ud. Bag denne udåd stod Black Legion, en racistisk organisation i lighed med Ku Klux Klan. Familien byggede sig et hus lidt uden for Lansing i et område, hvor de var de eneste afroamerikanere. I 1931, to år efter branden, blev Malcolms far myrdet, og morderne blev aldrig fundet.

Hvordan forløb Malcolms ungdom?

VIDEO: Malcolm X - Interview At Berkeley (1963)
Reelblack One

Efter faderens død blev Malcolms mor psykisk syg og blev seks år efter indlagt på et statshospital. På dette tidspunkt var Malcolm af de sociale myndigheder blevet anbragt hos en plejefamilie på grund af småtyverier. Som 13-årig blev han smidt ud af skolen og fjernet fra plejefamilien. Han kom på et undersøgelseshjem i Mason, hvor lederen af hjemmet tog sig af ham og fik ham ind på den lokale realskole, hvor der næsten kun gik hvide elever. Malcolm fik gode karakterer, men da han af en lærer fik besked om, at hans drøm om at blive advokat var urealistisk for en ’nigger’, forlod han skolen i frustration over uddannelsessystemets forskelsbehandling af sorte. Herpå tog han til Boston og flyttede ind hos sin halvsøster Ella, der blev hans værge. Halvsøsteren boede i kvarteret Roxbury, et overvejende slumkvarter, og den 16-årige Malcolm fik job som skopudser på forlystelsesstedet Roseland Dance Hall, der skiftevis holdt danseaftener for sorte og hvide.

Han opdagede hurtigt, at skulle man overleve ghettolivet, måtte man ty til fiduser. Han supplerede sine indtægter som skopudser ved at fungere som mellemmand for de prostituerede og deres kunder samt sælge spiritus og marihuana under hånden. Siden skiftede han jobbet som skopudser ud med et job i en ’drug store’ (et apotek, der foruden medicin sælger blandt andet dagligvarer og alkohol), så han selv kunne deltage i dansefesterne. Han opnåede endog på et tidspunkt at få en hvid kæreste – det ultimative statussymbol i kvarteret.

Hvorfor flyttede Malcolm til Harlem i New York?

VIDEO: Malcolm X's Legendary Speech: "The Ballot or the Bullet" (annotations and subtitles)
npatou

Halvsøsteren Ella brød sig ikke om Malcolms levevis og fik ham til at søge et job ved jernbanen, hvor han fik arbejde som sandwich-sælger på eksprestoget til New York. På denne måde stiftede han bekendtskab med bydelen, Harlem, hvor han som 17-årig fik et job som tjener på værtshuset Smalls Paradise.

Dette job bragte ham i forbindelse med det kriminelle miljø, og da han blev fyret, slog han sig på salg af marihuana, begyndte at begå røverier og blev kontrollør ved ét ulovligt tallotterier. Han prøvede også at begå sig som promotor for et bordel og kom på stoffer, opium og kokain. Efter en strid med folk fra tallotteriet, der var ved at koste ham livet, tog han tilbage til Boston og organiserede en indbrudsbande. Banden blev afsløret, og Malcolm fik en dom på 10 års fængsel.

Fængselsophold og konvertering til islam

VIDEO: Famous Malcolm X speech "Any means necessary"
Malcolm X

Print-venlig version af dette kapitel - Fængselsophold og konvertering til islam

Hvad betød fængselsopholdet?

VIDEO: LISTING #16507 : MALCOLM X BLVD,BROOKLYN, NY (11221)
Zuz Realty

Fængselsopholdet kom til at betyde en stor omvæltning i Malcolms liv. For det første tog han under fængselsopholdet brevkurser i engelsk og fik genopfrisket og udbygget sine glemte skolekundskaber. For det andet fik han interesse for organisationen Nation of Islam, og han blev muslim, droppede svinekød og cigaretter. Det sidste skete på foranledning af broderen Reginald, der sammen med flere i søskendeflokken var blevet muslimer. Omvendelsen medførte, at Malcolm begyndte at læse systematisk, og læsningen øgede hans forståelse for, ”hvor døv, stum og blind den sorte race i Amerika var”, som det fremgår af hans selvbiografi ”The Autobiography of Malcolm X: As Told to Alex Haley” fra 1965 (se kilder).

Hvad var Nation of Islam?

VIDEO: Malcolm X : White Liberals and Conservatives
Malcolms Disciples

Organisationen Nation of Islam blev stiftet i 1931 af Wallace D. Fard, kendt som Farrad Muhammad, men da han på mystisk vis forsvandt i 1934, blev ledelsen overtaget af Elijah Muhammad, egentlig Elijah Poole, der ledede bevægelsen frem til sin død i 1975. Efter Elijahs død har bevægelsen været præget af en del turbulens med mange ideologiske ændringer, navneskift og direkte sprængning. I dag anvendes også navnet Muslim Mission.

Bevægelsens lære, som den praktiseredes under Elijahs ledelse, adskilte sig markant fra andre former for islam. De sorte muslimer betragtede de første mennesker som sorte. De fortalte en myte om en gal videnskabsmand, Jakub, der skabte den hvide mand og derfor blev forvist fra Mekka med sine tilhængere. Ved at plyndre, voldtage og udbytte alle ikke-hvide racer havde de hvide djævlemennesker overtaget magten på Jorden, men deres herredømme skulle kun vare 6.000 år – frem til vor tid. Da ville der vise sig en sort mand, hvis visdom, viden og magt ville blive uendelig. Denne mand, Allahs reinkarnation, var Farrad Muhammad, og Elijah Muhammad var hans sendebud.

I Nation of Islam havde man meget strenge moralbud. Enhver form for sex uden for ægteskabet var forbudt og betød udelukkelse. Det var forbudt at spise svinekød, anvende tobak, spiritus og narkotiske stoffer, og ville man følge Elijah, var det slut med at danse, spille hasard, gå i biografen eller til sportsstævner. Målet var at adskille de sorte fra de hvides lastefulde liv. Det skulle ske ved hårdt arbejde og en høj grad af familiesammenhold.

Hvordan begyndte Malcolms virke som missionær for Nation of Islam?

VIDEO: Malcolm X. Oxford Union Debate, Dec. 3 1964
avereos

Efter at have stiftet bekendtskab med Nation of Islam i fængslet blev Malcolm prøveløsladt i 1952. Han tog til Detroit og flyttede ind hos broderen Wilfred. Han tog ivrigt del i menighedsarbejdet i templet og fik lejlighed til at træffe Elijah Muhammad, lederen af Nation of Islam. Elijah Muhammad tilskyndede Malcolm til at påtage sig opgaven som missionær blandt de unge i ghettoen, og dette lykkedes så godt, at menigheden i løbet af få måneder var tredoblet. Året efter blev Malcolm hjælpepræst i templet, og efter en træningsperiode hos Elijah blev han udnævnt til præst og sendt til Boston. Her åbnede han et tempel i Roxbury, hvor han som ung havde startet sin kriminelle løbebane.

Hvorfor ændrede han navn til Malcolm X?

VIDEO: Malcolm X - What is the black revolution
1453malcolmx

Da Malcolm sluttede sig til de sorte muslimer i Detroit i 1952, udskiftede han samtidig sit efternavn Little med X. Bogstavet X symboliserede det sande afrikanske familienavn, som slaverne havde fået udskiftet af de hvide slaveejere. På denne måde blev dette X et symbol, der knyttede sorte muslimer sammen. Efterhånden som bevægelsen voksede, og der ved et tempel var flere med samme fornavn, berigede man X'et med tal, således at eksempelvis den tredje James kom til at hedde James 3X. Stifteren af Nation of Islam, Elijah Muhammad, belærte Malcolm X om, at han skulle bære dette navn til den dag, hvor Gud ville vende tilbage og give ham et helligt navn fra sin egen mund. Malcolm fik også et muslimsk navn Al-Hajj Malik Al-Shabazz, og når han var på rejse, kaldte han sig Malik Shabazz. Når han brugte dette navn, troede folk typisk, at han var afrikaner, og straks blev de mere imødekommende, beretter han i sin selvbiografi fra 1965.

Hvornår stiftede Malcolm X familie og fik børn?

VIDEO: Malcolm X - Exposes Elijah Muhammad - 1964 (ENGLISH)
Sohn von Klaus

I 1958 blev Malcolm X gift med en sygeplejerske, Betty, der også bekendte sig til Nation of Islam. I løbet af de næste år fik de sammen fire børn, og da Malcolm i 1965 blev dræbt, var Betty gravid med tvillinger. Alle seks børn var piger.

Er du biblioteksbruger eller elev?