header banner
Default

Serdar Ortaç iyileşti


Serdar Ortaç hastalığı atlattı

VIDEO: Serdar Ortaç'tan Hastalığı ve Hayatına Dair Çok Özel Açıklamalar | Alişan ile Hayata Gülümse
Alişan ile Hayata Gülümse TRT
Serdar Ortaç hastalığı atlattı

Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak Yeni Gazino’da sahne aldı.

VIDEO: Serdar Ortaç: Bir Ayağım Var Da Yok! MS Hastalığı Hayatını Nasıl Etkiliyor?
Haber Global

05.06.2023 11:12Son Güncelleme:

Haber devam ediyor

Haberin devamı

Haber devam ediyor

Haberin devamı

 Dansçılarıyla şov yapan şarkıcı seyirciyi de coşturmayı bildi.

Sahne öncesi muhabirlere konuşan Serdar Ortaç “Rap’çi Çakal ile bir düet projem olacak. Onun hazırlığı içerisindeyiz” dedi.

Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç’ın sahneden seyirciye “Hastalığımı tamamen atlatmamın şerefine bu gece sizlerle eğleneceğiz” demesi şaşırttı.

Sources


Article information

Author: Sarah Welch

Last Updated: 1703582641

Views: 854

Rating: 4.5 / 5 (31 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sarah Welch

Birthday: 1993-06-19

Address: 698 Joshua Center Suite 581, Markville, KS 09439

Phone: +3675077069008127

Job: Biologist

Hobby: Amateur Radio, Cycling, Stamp Collecting, Board Games, Gardening, Bird Watching, Raspberry Pi

Introduction: My name is Sarah Welch, I am a Precious, lively, frank, Adventurous, accomplished, resolved, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.