header banner
Default

DF vil af med gakkede afgifter på luft i softice og champagnebobler - Ditoverblik dk


Når du nyder en softice på en varm sommerdag, har du betalt en særlig "svulmingsafgift" for at spise is med luft i.spise

Dansk Folkeparti vil have nedsat forsimplingsudvalg, der skal luge ud i skoven af mærkelige afgifter. ”Danskerne skal kunne gennemskue de skatter og afgifter, de betaler,” siger DFs skatteordfører Dennis Flydtkjær

VIDEO: Den Røde Stue - Chokoboller (Official Musikvideo)
Umage Image

Når du køber en softice, betaler du en afgift for den luft, der får isen til at svulme. Og når du nyder et glas vin med bobler, betaler du ikke bare vinafgift. Du betaler også en ekstra afgift, fordi trykket i en flaske mousserende vin som f.eks. champagne er mere end tre bar ved 20 grader.

Lyder det skørt? Det mener Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær. Han vil have ryddet op i gakkede afgifter, og DF har nu rejst et beslutningsforslag i Folketinget om at nedsætte et forsimplingsudvalg, der skal komme med forslag til et mere simpelt afgiftssystem.

Ideen er, at både skattefolk og repræsentanter for erhvervsfolk sammen skal lave et katalog med alle de afgifter, der er besværlige at administrere eller forekommer meningsløse. Derefter kan politikerne så tage stilling til, hvilke afgifter de vil fjerne.

”Der er så mange gakkede afgifter, som ikke kan forklares. Jeg mener, at hvis man ikke kan forklare en afgift og den ikke har nogen adfærdsregulerende effekt, skal vi ikke have den,” siger Dennis Flydtkjær, som generelt mener, at der brug for et meget mere simpelt skatte- og afgiftssystem.

”Det handler ikke om at betale mere eller mindre i skat. For mig er det vigtigste, at borgerne og virksomhederne kan gennemskue de skatter og afgifter de betaler. Desuden bruges der mange ressourcer på at kontrollere afgifterne. De kunne sikkert bruges mere fornuftigt, f.eks. til at kontrollere udbytteskat eller momssvindel,” siger DF-ordføreren.

Softice men ikke milkshake…

Et eksempel er svulmingsafgiften i softice. Det er i dag en afgift på en standard ”svulmingsprocent”, men tidligere var der forskel på afgiften, fordi forskellige typer af softicemaskiner ikke tilførte samme mængde luft, hvilket gjorde det nødvendigt at Skat kontrollerede forskellige maskiner. Det slipper Skat for i dag, men afgiften er stadig ulogisk, mener Dennis Flydtkjær. Ikke mindst fordi den kun gælder softice – ikke milkshake, som er lavet af samme slags is-miks som softice. Bare uden tilførsel af luft.

Dennis Flydtkjær, skatteordfører (DF). Foto: Steen Brogaard

Andre afgifter, som Dennis Flydtkjær har svært ved at se logikken i, er chokoladeafgiften, der f.eks. betyder at kage skal tillægges afgift, afhængig af mængden af chokola, eller isafgiften, som kun gælder frossen is men ikke frys-selv-is. Endelig er der afgiften på autopærer, som nuværende statsminister Mette Frederiksen fik skabt opmærksomhed på under valgkampen. Det skete da hun i en tv-debat med Lars Løkke Rasmussen tog bilpærer frem for at sige noget om skattestigninger.

”Debatten gik på, om afgfiten skulle stige eller ej, men ingen stillede det rigtige spørgsmål: hvorfor har vi overhovedet en afgift på en autopære til en bil? Det er jo ikke sådan, at folk holder med lyset tændt en halv time efter, de er kommet hjem, eller at man skifter pæren hver måned. Pæren bruges, når bilen er tændt, fordi det er et lovkrav, og den skiftes, når den er sprunget. Afgiften har altså ingen adfærdsregulerende effekt,” siger Dennis Flydtkjær.

Sources


Article information

Author: Andrea Mckee

Last Updated: 1700322842

Views: 689

Rating: 3.7 / 5 (32 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Andrea Mckee

Birthday: 1919-12-22

Address: USNS Butler, FPO AE 37868

Phone: +4629700382019496

Job: Article Writer

Hobby: Aquarium Keeping, Fishing, Amateur Radio, Playing Chess, Astronomy, Wine Tasting, Camping

Introduction: My name is Andrea Mckee, I am a treasured, artistic, persistent, radiant, candid, unguarded, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.